หนึ่งเสียงของเราสามารถเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นได้... “กฤศภณ หล้าวงศา” ผู้สมัครนายก อบจ หมายเลข 3 ลุยหาเสียงทุกพื้นที่ของหนองคาย

หนึ่งเสียงของเราสามารถเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นได้... “กฤศภณ หล้าวงศา” ผู้สมัครนายก อบจ หมายเลข 3 ลุยหาเสียงทุกพื้นที่ของหนองคาย

นายกฤศภณ หล้าวงศา ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.หมายเลข 3 บอกว่า การตัดสินใจลงเล่นการเมืองครั้งนี้ เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลง “ประเทศไทย เปลี่ยนได้ที่หนองคาย” ลงนามคณะก้าวหน้าหนองคาย มีนโยบายทั้งหมด 6 ด้าน ด้านแรกคือนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะดูในภาพรวมของจังหวัดหนองคายทั้งหมด ทั้งเรื่องมลพิษ ขยะมูลฝอย ที่เป็นปัญหาของชาวหนองคาย ซึ่งการแก้ปัญหาจะมีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านที่ 2 คือนโยบายด้านการศึกษาและกีฬา เนื่องจาก อบจ.หนองคาย มีโรงเรียนกีฬา ที่รองรับลูกหลานของชาวหนองคายที่มีถนัดพิเศษทางด้านกีฬา โดยจะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความใฝ่ฝันที่จะสร้างตัวเองโดยใช้การกีฬา

นโยบายด้านที่ 3 คือนโยบายด้านการขนส่งมวลชนสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันนี้มีรถขนส่งระหว่างอำเภอและระหว่างจังหวัด ก็จะปรับใช้ให้เป็นระบบ EV คือปรับเป็นรถที่ใช้ระบบไฟฟ้า ทั้งระหว่างอำเภอกับอำเภอและเชื่อมโยงไปยังจังหวัดข้างเคียง เพื่อให้เกิดกลุ่มการท่องเที่ยว รวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย 

 

นโยบายด้านที่ 4 คือนโยบายด้านทรัพย์สินของ อบจ. ที่มีอยู่มากมาย ที่ขาดการเอาใจใส่ดูแลในเรื่องของการซ่อมบำรุง แล้วนำไปซ่อมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด

นโยบายด้านที่ 5 คือนโยบายด้านเศรษฐกิจ ที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจในจังหวัดหนองคาย เช่นจะมีการทำตลาดไทหนองคาย เพื่อให้เป็นศูนย์รวมในการรองรับผลิตผลการเกษตรของเกษตรกรชาวหนองคาย รูปแบบเหมือนตลาดเมืองทอง อีกทั้งจะให้เป็นตลาดในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศในอนาคต ที่จังหวัดหนองคายจะเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

และนโยบายด้านที่ 6 คือนโยบายรัฐเปิดเผย ที่จะมีการเปิดเผยเช่นภาษีที่ อบจ.จัดเก็บได้ปีละกว่า 500 ล้านบาท ก็จะมีการเปิดเผยและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมบทบาทในการแสดงความเห็นในการจะนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านของตนเอง และจะใช้ธรรมาภิบาลให้ทุกคนได้เข้าถึงงบประมาณ สามารถตรวจสอบงบประมาณต่าง ๆ ได้โดยผ่านระบบออนไลน์

 

ส่วนการที่ไม่เคยเล่นการเมืองและมีผู้สมัครบางคนเป็นนักการเมืองมานานนั้น นายกฤศภณ บอกว่าไม่หนักใจอะไร ไม่ว่าจะมีทีมที่เป็นนักการเมืองมานาน เป็นทีมที่มาจากพรรคการเมืองใหญ่ หรือเป็นทีมที่มาจากกลุ่มนายทุน คณะก้าวใหม่หนองคายไม่ได้หนักใจเนื่องจากมีทุนของสังคม ทั้งของตนและสมาชิกที่มีอยู่ โดยจะมีการนำนโยบายต่าง ๆ ไปบอกกับประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายที่ประชาชนสามารถจับต้องได้ วันนี้ประชาชนต้องกลับเข้ามาดูแลภาษีของตน ร่วมกันเปลี่ยนประเทศไทย เปลี่ยนได้ที่หนองคาย ตนได้บอกกับประชาชนว่า ลงทุนร่วมกับคณะก้าวหน้าหนองคาย เดินไปที่หน่วยเลือกตั้ง เข้าคูหา กาก้าวหน้าอย่างเดียว

สำหรับการเข้าถึงประชาชนนั้น นายกฤศภณ ได้มีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วคือ อนาคตใหม่ ที่ได้มีการลงพื้นที่พบกับประชาชนมาแล้ว เมื่อเราก้าวมาเป็นคณะก้าวหน้า เราก็ใช้นโยบายเดิม คืออยู่กับประชาชน ลงบอกกับประชาชนในพื้นที่จริง ได้รับทราบปัญหาจริง แล้วนำปัญหาที่พบมาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย ก็จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

ส่วนความมั่นใจในการลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้นั้น นายกฤศภณ บอกว่า เมื่อตนก้าวเข้ามาถึงตรงนี้แล้ว ก็ต้องมั่นใจเต็มร้อย ทีมงานของตนทุกคนก็เต็มร้อย พร้อมที่จะเคียงข้างประชาชนชาวหนองคาย เพื่อให้เกิดการเมืองที่ดี และเป็นแบบที่ดีของการเมืองในอนาคตต่อไป

สำหรับ นายกฤศภณ หล้าวงศา ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.หมายเลข 3 อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ลงสมัครในนามคณะก้าวหน้าหนองคาย ยังไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อน มีอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ และอดีต ส.อบจ.หลายคนให้การสนับสนุน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย