รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบการเดินทางเชื่อมโยงหนองคาย – เวียงจันทน์ ภายใต้โครงการออกแบบการขนส่งภายในเมืองขนาดกลางอย่างยั่งยืน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบการเดินทางเชื่อมโยงหนองคาย – เวียงจันทน์ ภายใต้โครงการออกแบบการขนส่งภายในเมืองขนาดกลางอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมม่วนชื่น โรงแรมอมันตา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบการเดินทางเชื่อมโยงหนองคาย – เวียงจันทน์ ภายใต้โครงการออกแบบการขนส่งภายในเมืองขนาดกลางอย่างยั่งยืน (Sustainable Design of Urban Mobility in Middle-Size Metropolitan Regions : SMMR) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 50 คน

โครงการ SMMR: Sustainable Design of Urban Mobility in Middle-Sized Metropolitan Regions  โครงการออกแบบอย่างยั่งยืนของการเดินทางในเมืองภูมิภาคขนาดกลาง ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียน-เยอรมัน โดยการสนับสนุนของกลุ่มงานด้านการขนส่งทางบกของอาเซียน (ASEAN LTWG: Land Transport Working Group) ดำเนินการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) และบริหารจัดการโครงการโดย GFA Consulting Group

 

ดร.พิชัย เอื้อมธุรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญ GIZ/SMMR  ผู้เชี่ยวชาญ GIZ/SMMR  กล่าวว่า  แนวทางการพัฒนาระบบการเดินทางเชื่อมต่อของเมืองภูมิภาคเวียงจันทน์-หนองคาย ซึ่งมีโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในปัจจุบันหลากหลายรูปแบ เช่น โครงการระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) โครงการเส้นทางรถไฟเชื่อมคุนหมิง-เวียงจันทน์ ภายใต้ โครงการยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI)  รวมถึงโครงการระบบรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVD-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างในการเดินทางขนส่งระหว่างประเทศ โครงการ SMMR ได้มีดำเนินการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Strategic stakeholder) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี รวมถึงนครหลวงเวียงจันทน์ มากกว่า 70 คน ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ของผลกระทบของโครงการจากสถานการณ์ COVD-19 รวมถึงการเสนอรูปแบบการเดินทางขนส่งระหว่างประเทศด้วยระบบสายเคเบิล (Cable car) และวันที่ 9 กันยายน 2562

 

ดร.พิชัย เอื้อมธุรพจน์  กล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มศักยภาพของการเดินทางขนส่งระหว่างประเทศภายหลังสถานการณ์ COVD-19 จะเป็นสิ่งสำคัญในการร่วมพัฒนายุทธศาสตร์การเดินทางขนส่งของอาเซียน โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อของเมืองภูมิภาคจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ การพูดคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสนอทางเลือกของรูปแบบการเดินทางด้วยระบบสายเคเบิล ซึ่งทางธนาคารโลกได้มีการศึกษาระบบการสร้างและใช้ Cable car ว่ามีระยะทางเฉลี่ยที่ 27 กม. ด้วยความเร็วการเดินทางแบบต่อเนื่อง 10-20 กม.ต่อชั่วโมง มีศักยภาพการขนส่งผู้คนโดยเฉลี่ย 2,000 คนต่อชั่วโมง รวมถึงการก่อสร้างที่ใช้พื้นที่จำกัด ระยะเวลาและค่าดำเนินการก่อสร้างน้อยกว่าระบบขนส่งแบบอื่นๆ ซึ่งโครงกร SMMR ได้ทำงานร่วมกับ European Institute for Sustainable Transport (ERST) ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการปรับปรุงการเดินทางขนส่งอย่างยั่งยืน ในการสำรวจและออกแบบระบบการเดินทางขนส่งระหว่างหนองคายและเวียงจันทน์ด้วย Cable car และสร้างทางเลือกใหม่ๆในการพัฒนายุทธศาสตร์การเดินทางขนส่งของอาเซียนต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย