“วรวุฒิ อุปฮาด” ผู้สมัคร ส.อบจ.อิสระ เบอร์ 5 เขตอำเภอโพธิ์ตาก อ้อนขอคะแนนเสียงพี่น้องประชาชน “เลือกคนรุ่นใหม่ เข้าใจปัญหา พร้อมพัฒนาโพธิ์ตาก” เป็น ส.อบจ.สามารถทำงานร่วมกับ นายก อบจ.ได้ทุกคน

“วรวุฒิ  อุปฮาด” ผู้สมัคร ส.อบจ.อิสระ  เบอร์ 5 เขตอำเภอโพธิ์ตาก อ้อนขอคะแนนเสียงพี่น้องประชาชน “เลือกคนรุ่นใหม่  เข้าใจปัญหา  พร้อมพัฒนาโพธิ์ตาก”  เป็น ส.อบจ.สามารถทำงานร่วมกับ นายก อบจ.ได้ทุกคน

นายวรวุฒิ  อุปฮาด  อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข  อ.โพธิ์ตาก  จ.หนองคาย  เปิดใจกับสื่อมวลชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ที่จะมีขึ้นในอาทิตย์วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ว่า  ตนได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  หรือ ส.อบจ. ในนามกลุ่มอิสระ เบอร์ 5 หรือหมายเลข 5  ไม่สังกัดพรรคการเมืองไหนหรือกลุ่มการเมืองไหน  จึงขอฝากพี่น้องประชาชนชาว อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย  “เลือกคนรุ่นใหม่  เข้าใจปัญหา  พร้อมพัฒนาอำเภอโพธิ์ตาก”  เพราะผมที่เกิดที่  โตที่นี่ 

 

ถ้าผมได้มีโอกาสได้เข้าไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอโพธิ์ตาก  ในฐานะ  ส.อบจ.เขต อำเภอโพธิ์ตาก  ตนเองสามารถทำงานร่วมกับ นายก อบจ. ได้ทุกคนที่ได้รับการเลือกตั้ง  ในฐานะที่เป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข  อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย  มาเป็นระยะเวลา 8 ปี  ตนจะนำความรู้ความสามารถ  หรือนำประสบการณ์ในการเป็นฝ่ายบริหารของ อบต.ด่านศรีสุข  ตลอดทั้ง 8 ปี  มาแก้ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอโพธิ์ตาก  ทั้ง 3 ตำบล  ได้แก่  ตำบลโพนทอง  ตำบลด่านศรีสุข  และตำบลโพธิ์ตาก  รวมไปถึงการประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่  เพื่อนำงบประมาณเข้ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอโพธิ์ตาก 

 

ทั้งด้านการศึกษา  จะสนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัย  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูงสุด  รวมไปถึงการศึกษานอกระบบด้วย,  ด้านสาธารณสุข  จะสนับสนุนการทำงานของ อสม. อย่างเต็มที่,  ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จะสนับสนุนกลุ่มไทยพวน  กลุ่มแพบางกอกน้อย  กลุ่มโฮมสเตย์ต่าง ๆ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสร้างรายได้ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  ด้านการกีฬาจะสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด  เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน และพร้อมที่จะผลักดันนักกีฬาที่มีความสามารถ  ให้ก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ  เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับชาวอำเภอโพธิ์ตาก  และพร้อมที่จะสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทุกกลุ่มอาชีพ  เพื่อให้มีรายได้อย่างมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน,  ด้านการเกษตรนั้นจะสนับสนุนเกษตรกรให้ทำการเกษตรแบบอินทรีย์  พร้อมส่งเสริมประเพณี  งานประจำปี  ทั้งงานผลไม้หวานอำเภอโพธิ์ตาก  และพร้อมจะผลักดันอำเภอโพธิ์ตาก  ให้จัดงาน  “วันข้าวเม่าโลก”  เพื่อให้อำเภอโพธิ์ตากเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  จึงขอฝากชื่อ  “วรวุฒิ อุปฮาด”  เบอร์ 5 ผู้สมัคร ส.อบจ. กลุ่มอิสระ  เป็น ส.อบจ.เขต อ.โพธิ์ตาก  “เพื่อให้คนรุ่นใหม่  ที่เข้าใจปัญหาของอำเภอโพธิ์ตาก  มาพัฒนาอำเภอโพธิ์ตาก” นายวรวุฒิ  อุปฮาด  กล่าว.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย