คณะกรรมการผสมเฉพาะกิจชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอำเภอเมืองหนองคาย จัดประชุมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการตัวแทนชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอำเภอเมืองหนองคาย เพื่อการบริหารงานที่เป็นเอกภาพ สร้างความสามัคคีในกลุ่มชาวเวียดนาม

คณะกรรมการผสมเฉพาะกิจชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอำเภอเมืองหนองคาย  จัดประชุมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการตัวแทนชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอำเภอเมืองหนองคาย  เพื่อการบริหารงานที่เป็นเอกภาพ  สร้างความสามัคคีในกลุ่มชาวเวียดนาม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัล นาคารา อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  นายสิทธิชัย  ศรีวงษ์เรืองกิจ  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอำเภอเมืองหนองคาย  ในนามประธานคณะกรรมการผสมเฉพาะกิจชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอำเภอเมืองหนองคาย  เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการตัวแทนชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในเขตอำเภอเมืองหนองคาย  ภายหลังการเลือกตั้งตัวแทนคณะกรรมการ จำนวน 25 คน เสร็จสิ้น  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

 

นายสิทธิชัย  กล่าวว่า  ด้วยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการผสมเฉพาะกิจชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอำเภอเมืองหนองคายสิ้นสุดลง  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ภายหลังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการตัวแทนชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในเขตอำเภอเมืองหนองคาย  จำนวน 25 คน ซึ่งได้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน  843 คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด  ราว 1,000 คน  ในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการผสมเฉพาะกิจได้มีการประชุมเพื่อจัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการตัวแทนชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในเขตอำเภอเมืองหนองคาย  เพื่อดำรงตำแหน่งวาระ  2 ปี  ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคีในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเวียดนามของอำเภอเมืองหนองคายให้เป็นเอกภาพตามลำดับต่อไป

 

ด้านนายถือศักดิ์  ดินดั๊ก  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการตัวแทนชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอำเภอเมืองหนองคาย  กล่าวว่า  ต้องขอขอบคุณคณะจัดการเลือกตั้ง  ที่ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมถึงผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่ได้ให้กำลังใจพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้งให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี  ตนคิดว่าในส่วนของคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามา  จะต้องเร่งดำเนินงานก็คือการสร้างความรัก  ความสามัคคี  สร้างความปึกแผ่นสำหรับชาวหนองคาย  ชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอำเภอเมืองหนองคาย  เพื่อจะได้ทัดเทียมกับชุมชนต่างจังหวัด  เพราะหลาย ๆ ฝ่ายให้ความสนใจและเป็นห่วงเรื่องความสามัคคีของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอำเภอเมืองหนองคาย  สิ่งเหล่านี้คือหน้าที่ที่คณะกรรมการจะต้องเร่งดำเนินการให้รวดเร็วและให้ดีที่สุด  ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 25 คน  ก็จะต้องเร่งทำงานอย่างหนัก  เพื่อผลักดันวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็วที่สุด 

สุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชน  ที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการชุดนี้  นั่นคือฉันทามติของชาวบ้านของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอำเภอเมืองหนองคาย  ที่คาดหวังให้กลุ่มของพวกเราเป็นตัวแทนในการประสานงานกับทุกฝ่าย  ทุกกลุ่มในจังหวัดหนองคาย  และต่างจังหวัด  เพื่อนำมาซึ่งความสามัคคี  และความสุขของชาวเวียดนาม.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย