คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 69 จัดงานฉลองสมโภชองค์เจ้าปู่-ย่า นำ แห่รอบเมือง ปีนี้งดขบวนแห่สิงโต มังกร เอ็งกอ หล่อโก้ว เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 69 จัดงานฉลองสมโภชองค์เจ้าปู่-ย่า นำ แห่รอบเมือง ปีนี้งดขบวนแห่สิงโต มังกร เอ็งกอ หล่อโก้ว เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

วันที่ 15 พ.ย. 63 เวลา 08.00 น. ณ ศาลเจ้าปู่-ย่า หนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญองค์เจ้าปู่-ย่า  เทพเจ้า เทพธิดา ออกจากศาลเจ้าปู่-ย่า หนองคาย พร้อมด้วย บรรดาเซียนต่างๆ ขึ้นรถแห่งรอบเมืองไปตามถนนประจักษ์ศิลปาคม และ ถนนมีชัย ผ่านร้านต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายและให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง ก่อนอัญเชิญไปประทับที่ศาลเจ้าชั่วคราวบริเวณโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก หรือโรงเรียนจีนกลางเมืองหนองคาย เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ,นางรุ่งทิวา ทวีพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 69 และ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ เอกชน คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า หนองคาย รุ่นที่ 69 พ่อค้า และประชาชน ร่วมกันอัญเชิญองค์เจ้าปู่-ย่า

 

นางรุ่งทิวา ทวีพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 69  กล่าวว่า ได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวหนองคาย ชาวไทยเชื้อสายจีน ตามจารีตประเพณีอันดีงามที่ชาวไทยเชื้อสายจีนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-24 พ.ย.2563 รวม 10 วัน 10 คืน ซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า ได้งดขบวนแห่สิงโต มังกร เอ็งกอ หล่อโก้ว  เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่วนในตอนเย็นยังมีการแสดงอุปรากรจีนให้ได้ชม ตลอดการจัดงานเหมือนเดิม.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย