ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันตำรวจ" ประจำปี 2563

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันตำรวจ" ประจำปี 2563

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันตำรวจ" ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายประเสริฐ ลือชานธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการ ,ข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมด้วยแม่บ้านตำรวจ ,ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ด้วยทุกวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดพิธีทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณ อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ก่อตั้งกิจการตำรวจ ข้าราชการตำรวจ พร้อมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกิจการตำรวจที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

ทั้งนี้ วันตำรวจของไทย ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 เป็นวันประกาศรวม "กรมพลตระเวน" กับ "กรมตำรวจภูธร" เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า "กรมตำรวจ" โดยมีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2492 ซึ่งขณะนั้น พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจ และในปี พ.ศ.2494 พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น ได้จัดให้มีพิธีเดินสวนสนาม และปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึง พ. ศ. 2500 หลังจากนั้นได้รับการจัดพิธีเดินสวนสนามที่เป็นการรวมหน่วยทุกหน่วยของตำรวจ ประกอบแต่พิธีทางศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพียงอย่างเดียว กระทั่งปี 2560 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง "วันตำรวจไทย" เป็นวันที่ 17 ตุลาคม และถือเอาวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันตำรวจ"

 

ซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ได้จัดงาน "วันตำรวจ" ทุกวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี โดยจัด พิธีทางศาสนา พิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณตน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ก่อตั้งกิจการตำรวจ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ กล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และการเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี อ่านสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อระลึกถึงพระคุณ และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ก่อตั้งกิจการตำรวจ ข้าราชการตำรวจ พร้อมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกิจการตำรวจที่ได้ล่วงลับไปแล้ว.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย