ประมงจังหวัดบึงกาฬ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรื้อถอน เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เพื่อป้องปรามการกระทำผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558

ประมงจังหวัดบึงกาฬ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรื้อถอน เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เพื่อป้องปรามการกระทำผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายวรพงษ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับประมงอำเภอเซกา หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร) และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) รวม 12 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงและประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำหลังฤดูวางไข่ ในเขตพื้นที่อำเภอเซกา และได้ทำการรื้อถอน/ยึดเครื่องมือทำการประมง ประเภท โพงพาง (โต่ง) จำนวน 2 ปาก เครื่องมือประเภทกางกั้น 1 ปาก ที่ติดตั้งกั้นขวางทางเดินของสัตว์น้ำเพื่อดักจับสัตว์น้ำที่อพยพลงสู่แม่น้ำโขง บริเวณแม่น้ำสงคราม ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เซกา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งการทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงดังกล่าวนี้ เป็นการฝ่าฝืน มาตรา 67 (1) และ มาตรา 63 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558

 

นายวรพงษ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า สิ่งกีดขวางที่ชาวบ้านสร้างในลำน้ำต่างๆถือเป็นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน มาตรา 67 (1) และ มาตรา 63 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 ที่เขียนไว้ว่า ห้ามผู้ใดวางขวางกั้น หรือทำเป็นแนวกันตลิ่ง อวน เพื่อกั้นทางเดินของสัตว์น้ำ หรือส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อให้สัตว์น้ำเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้บริโภคใช้ร่วมกัน แต่มีประชาชนบางคนที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์มาสร้างสิ่งกีดขวางพ่อ-แม่พันธุ์ปลา

 

“ทรัพยากรประมงเป็นของประชาชนชาวไทยทุกคน ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ดูแล ร่วมกันรักษา และร่วมกันจัดสรรประโยชน์ให้ทั่วถึงกัน ซึ่งการอนุรักษ์ไม่ใช่การเก็บรักษาไว้โดยที่ไม่ใช้ประโยชน์ แต่เป็นการจัดสรรทรัพยากรทางการประมงให้กับคนได้มากที่สุด นานที่สุด โดยทุกคนมีส่วนที่จะเข้าถึงได้ ภายใต้ความเอื้อเฟื้อและความมีน้ำใจให้แก่กัน ไม่ใช่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งได้ผลประโยชน์” นายวรพงษ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดบึงกาฬ กล่าว.

 

 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย