ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำพสกนิกรชาวหนองคายทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา ถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  นำพสกนิกรชาวหนองคายทุกหมู่เหล่า  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา ถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563   

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าของจังหวัดหนองคาย  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป  เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

 

จากนั้น  เวลา  08.39 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม  ศูนย์ราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ  เพื่อบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด  นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต  ซึ่งพสกนิกรชาวจังหวัดหนองคายทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย