ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย ชี้แจง “ธนาธร” นำว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.หนองคาย ไลฟ์สด ขาดข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมสอนอย่านำครูและนักเรียนไปเป็นเงื่อนไขในการแข่งขันทางการเมือง อยากรู้อะไรให้มาถามพร้อมตอบทุกข้อสงสัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย ชี้แจง “ธนาธร” นำว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.หนองคาย ไลฟ์สด ขาดข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมสอนอย่านำครูและนักเรียนไปเป็นเงื่อนไขในการแข่งขันทางการเมือง อยากรู้อะไรให้มาถามพร้อมตอบทุกข้อสงสัย

วันที่ 12 ต.ค. 2563 นางสาวภัควดี ธาตุผา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ให้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย โดยมีอำนาจการบริหารเต็มตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ทั้งนี้จากกรณีที่คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า นำว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.หนองคาย ไลฟ์สด ผ่านทองเฟซบุ๊ก โดยข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิง ซึ่งตนในฐานะรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย ขอนำเรียนชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้

 

นางสาวภัควดี ธาตุผา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย
 

1.โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย จัดการเรียนการสอนชนิดไปกลับ (ไม่ได้เป็นนักเรียนประจำ) เพราะบริบททางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป การเดินทางไปมาสะดวก โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนแบบไปกลับ ไม่ได้เป็นโรงเรียนประจำเหมือนที่คุณธนาธร กล่าว

2.นโยบายของผู้บริหารโรงเรียน  เมื่อมีรายการแข่งขันที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โรงเรียนจะมีโครงการให้เด็กเข้ามาเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมกีฬา ตามชนิดกีฬา โดยการเก็บตัวดังกล่าวโรงเรียนจะขอใช้สถานที่ของสมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย ในการเก็บตัว ฉะนั้น สถานที่ที่คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ไลฟ์สด เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการแข่งขันของสมาคมกีฬา และมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการรวมด้วย โรงเรียนเพียงแค่มาขอใช้ในการเก็บตัวเท่านั้น และห้องน้ำที่นักเรียนใช้จริงจะอยู่บนอาคารเรียน ซึ่งได้แบ่งแยกชายหญิงไว้ชัดเจน  ตนจึงขอฝากถึงธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจกรุณาอย่านำนักเรียนและครู ไปเป็นเงื่อนไขในการแข่งขันทางการเมือง เพราะจะกระทบจิตใจทั้งครูและนักเรียน และหากอยากทราบข้อมูลของการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานของโรงเรียนกีฬา สามารถเข้ามาพบตนได้ตลอดเวลา เพื่อจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามความคิดเห็นประชาชนชาวหนองคายจำนวนหนึ่งที่ดูไลฟ์สดของนาย ธนาธร โดยทุกคนตอบในทิศทางเดียวกันว่า ก่อนจะไลฟ์สดควรหาข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อความถูกต้อของข้อมูล อีกทั้งหากจะลงพื้นที่จังหวัดหนองคายเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง ควรชูนโยบายที่ชัดเจนในด้านต่างๆ ไม่ควรไลฟ์สดโจมตีกันในลักษณะนี้ โดยใช้สถานศึกษาเป็นเครื่องมือ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าเสียดายที่คนรุ่นใหม่อย่างนายธนาธร ยังคงเล่นการเมืองในรูปแบบโบราณ ชาวหนองคายต้องการเห็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ในการพัฒนาจังหวัดหนองคายมากกว่า

 

สำหรับสนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย ที่ผ่านมามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาจัดกิจกรรมตลอดเวลา ถือเป็นสนามที่ชาวหนองคายได้มีส่วนร่วมในหลายกิจกรรม และได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งระดับจังหวัดและระดับชาติมาโดยตลอด.

 

 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย