จัดใหญ่ !!! นายก อบจ.หนองคาย เปิด การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “นาข่าคัพ” ครั้งที่ 1

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนร่วมมิตรวิทยา ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “นาข่าคัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ชมรมฟุตบอลนาข่า และ ชมรมฟุตบอลบ้านว่าน ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี นายประมวล กุลวัตร์ กำนันตำบลนาข่า กล่าวรายงาน มี นายปราการ อินทร์รอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ,นายรุ่งพร อวนอ่อน ประธานชมรมฟุตบอลนาข่า ,นายชาญชัย บุญญานาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า ,นายไพฑูรย์  สายทอง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า,นางเพชรา พิมพ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมมิตรวิทยา ,ผู้นำชุมชน ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า ,ประชาชน ,นักเรียน นักศึกษา และนักกีฬาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “นาข่าคัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านส่งเสริมกีฬา ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายให้การสนับสนุน เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของภาครัฐ และเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา แล้วยังส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชน ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และห่างไกลยาเสพติด  ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬา สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ทั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน 4 ทีม ประกอบด้วย ทีมฟุตบอลนาข่า FC ,ทีมชมรมฟุตบอลเสือเฒ่าหนองคาย ,ทีมฟุตบอลหนองสองห้อง FC และ ทีม หนองคาย ยูไนเต็ด.

 

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย