เกษตรกร 9 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมพิธีลงนามซื้อ - ขาย พร้อมส่งเสริมการปลูกโกโก้ (ผลไม้ทองคำ) ในยุค 5.0

เกษตรกร 9 จังหวัดภาคอีสาน  ร่วมพิธีลงนามซื้อ - ขาย  พร้อมส่งเสริมการปลูกโกโก้ (ผลไม้ทองคำ) ในยุค 5.0

วันที่ 23 ก.ย. 2563  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์เบญจวรรณ  โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า  ถ.เสด็จ  อ.เมืองหนองคาย  หน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว  แห่งที่ 1 จ.หนองคาย  นายอาทร  จันทร์พิลา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดงานและเป็นสักขีพยานการทำสัญญาลงนามรับชื้อ-ขายผลผลิตการเกษตร โกโก้ระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคอีสาน  กับ บริษัททองกนกเทรด จำกัด

 

นายธนเดช  โกมลสิงห์ ประธานกรรมการบริษัท ทองกนกเทรด จำกัด  เลขที่ 555/66 หมู่ที่ 2 ต.หนองจ๊อบ  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องเกษตรกร  ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  มีความปลอดภัยต่อชีวิต  มีสุขภาพที่ดี   ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ  “รณรงค์ลดใช้สารเคมี  ทำความดี  เพื่อแผ่นดิน”  โดยบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ 5.0  (โกโก้)  เพื่อทดแทนพืชชนิดอื่นที่ค่อนข้างเสี่ยงด้านการตลาด  เนื่องจาก  “โกโก้”  เป็นพืชที่ปลูกง่าย  โตเร็ว ใช้ทุนไม่มาก  และไม่มีความเสี่ยงสำหรับการลงทุน เพียง 2 ปี  ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 

 

ซึ่งพี่น้องเกษตรกรสามารถปลูกโกโก้แซมในส่วนของ สวนทุเรียน  สวนปาล์ม  สวนกล้วย  สวนเงาะ  สวนลำไย  สวนยางพารา หรือปลูกเชิงเดี่ยวก็ได้  ทั้งนี้บริษัท ได้คัดกรอง โกโก้พันธุ์ UF18 พร้อมทำสัญญารับซื้อผลผลิตคืน กิโลกรัมละ 30 บาท  และโกโก้พันธุ์ TK1 รับซื้อคืน  กิโลกรัมละ 15 บาท  พร้อมทำพิธีลงนาม  (MOU) รับซื้อ - ขายผลผลิตโกโก้  กับ  สมาชิกเกษตรกร จังหวัดหนองคาย  อุดรธานี  หนองบัวลำภู  เลย  ขอนแก่น  บึงกาฬ  สกลนคร  กาฬสินธุ์  และจังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 215 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย