โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน จัดโครงการส่งเสริมทักษะดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อความเป็นเลิศแก่นักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน จัดโครงการส่งเสริมทักษะดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อความเป็นเลิศแก่นักเรียน

วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะดนตรี-นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน

 

การจัดโครงการดังกล่าวทางโรงเรียนได้กำหนดเป้าหมาย คือ ความเป็นเลิศด้านดนตรี-นาฏศิลป์ แก่นักเรียน แล้วยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล พัฒนาการทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ –อารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และรู้จักเครื่องดนตรีประเภทต่างๆและนาฏศิลป์เบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะเบื้องต้นในการขับร้องและการรู้จักจังหวะ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกการเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกัน และทำงานกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

 

ในการอบรมได้แบ่งเครื่องดนตรีออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย เครื่องดนตรีที่ 1 แคน-โหวด ,เครื่องดนตรีที่ 2 กลองยาว, เครื่องดนตรีกลุ่มที่ 3 โปงลางกะลอ,ฉาบใหญ่,ฉาบเล็ก,ฉิ่ง ,เครื่องดนตรีที่ 4 พิณ ,เครื่องดนตรีที่ 5 ไห-กั๊บแก๊บ และกลุ่มที่ 6 นาฏศิลป์พื้นเมือง ซึ่งเครื่องดนตรีแต่ละกลุ่มจะมีวิทยากรประจำคอยให้ความรู้แก่นักเรียน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย