ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดอาคารพระสิริปุณฺโณเมตตา โรงพยาบาลหนองคาย รองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดอาคารพระสิริปุณฺโณเมตตา โรงพยาบาลหนองคาย  รองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ 15 ก.ย.63 เวลา 08.30 น. ณ อาคารพระสิริปุณฺโณเมตตา  โรงพยาบาลหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดอาคารพระสิริปุณฺโณเมตตา โดยมีพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารพระสิริปุณฺโณ เมตตา

 

นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย กล่าวว่า โรงพยาบาลหนองคาย เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 350 เตียง มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,084 คน มีผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกประมาณ 463,000 ครั้ง/ปี (1,800 ครั้ง/วัน)  มีผู้ป่วยใน 30,466 ราย/ปี  โรงพยาบาลหนองคายดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพระดับชาติให้บริการสุขภาพรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” โดยมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์และระบบบริการมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการขยายตัวของอาคารสถานที่มาโดยลำดับเช่นกัน

 

สำหรับอาคารพระสิริปุณโณเมตตา เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 10 ชั้น สร้างขึ้นจากงบพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 ด้วยมูลค่าทั้งสิ้น 369,900,000 บาท อาคารหลังนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนอาคารหลังเก่า จำนวนหลายหลังที่กำลังจะหมดสภาพไปเนื่องจากความชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งานและใช้เป็นอาคารสำหรับดูแลผู้ป่วยใน ซึ่งประกอบไปด้วย หอผู้ป่วยพิเศษ / หอผู้ป่วยสามัญประเภทต่างๆ/ หอผู้ป่วยวิกฤติเด็กอ่อน / ห้องคลอด /ห้องผ่าตัด / แผนกรังสีวิทยา และแผนกพยาธิวิทยา หลังจากที่การก่อสร้างได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงพยาบาลหนองคายจึงได้เร่งรัดจัดทำแผนเพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายในตัวอาคารให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้พร้อมใช้ในการเปิดให้บริการดังกล่าว   แต่เนื่องจากงบประมาณที่กันไว้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงได้จัดทำโครงการรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการดำเนินการดังกล่าวขึ้น และก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน และธุรกิจห้างร้าน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและนอกพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย

สำหรับชื่อของอาคาร ได้รับความกรุณาจาก หลวงปู่ทุย (พระอาจารย์ปรีดาฉันทกาโร) แห่งวัดป่าด่านวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เป็นผู้ประทานชื่อมาให้  นามพระสิริปุณฺโณเป็นฉายาของหลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ พระสุปฏิปันโน แห่งวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย