“คืนคนดีกลับบ้าน ได้ลูกหลานกลับคืน” …..จังหวัดหนองคาย ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ลูกผู้ชายตัวจริง รุ่นสุดท้าย

“คืนคนดีกลับบ้าน ได้ลูกหลานกลับคืน” …..จังหวัดหนองคาย ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ลูกผู้ชายตัวจริง รุ่นสุดท้าย

วันที่ 14  ก.ย. 2563  เวลา 10.00 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด หลักสูตรศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 7 รุ่นสุดท้าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมมอบใบรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 81 คน

 

 

นายธวัชชัย  กงเพชร  ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) เป็นการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจเพื่อคืนคนดีสู่สังคม  พร้อมให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิญาณตนว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป  สำหรับการดำเนินโครงการรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 7 ประจำปี 2563 มีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 81 คน

 

 

ด้าน นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการฝึกอบรมและคืนคนดีกลับสู่สังคม  ขอชื่นชมผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนที่ได้แสดงออกให้ทุกคน  ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  ทุกคนมีความพร้อมที่จะเป็น “พลังแผ่นดิน”  โดยจะไม่กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก และพร้อมที่จะกลับไปอยู่กับครอบครัวและสังคม เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติที่สำคัญต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย