“ธนพร” เลขาฯ สกสค.ป้ายแดง เยือนหนองคาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา

“ธนพร”  เลขาฯ สกสค.ป้ายแดง  เยือนหนองคาย  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เพื่อนครู  และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 12 กันยายน 2563  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัล นาคารา  หนองคาย  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ “การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ช.พ.ค.”, “การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม  หรือ   ช.พ.ส.”  ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย (สกสค.หนองคาย)  โดยมี นายยุทธนา  ศรีตะบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย,  นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผอ.สพม.เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ), บุคลากรทางการศึกษา, ตัวแทนหน่วยงาน  สมาคม  ชมรม  องค์กร  และสมาชิก  ช.พ.ค., ช.พ.ส. ให้การต้อนรับ

 

นายจรูญ มะลาดวง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  โครงการดังกล่าวจัดขึ้น  เพื่อให้สมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ได้มีความรู้  ความข้าใจ  ในบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  (สกสค.), และกิจการฌาปนกิจ  ช.พ.ค., ช.พ.ส.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมและเครือข่ายเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร  ประสานสัมพันธ์  และประชาสัมพันธ์  กิจการ สกสค.  ให้เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา  สมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส.  กับกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์  ได้อย่างถูกต้องและเป็นจริง  พร้อมทั้งสะท้อนความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  ความต้องการให้คณะกรรมการได้รับทราบ 

 

ด้านนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) กล่าวว่า  ตนมีนโยบาย  9 เรื่องเร่งด่วน  ที่พร้อมทำทันที ได้แก่  การต่อประกันสินเชื่อโครงการสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ที่ 5 ,6 และ 7 เสร็จภายในเดือนตุลาคม,  จัดส่วนลดโปรโมชั่นสินค้าบริการแก่สมาชิก,  เจรจาสหกรณ์ออมทรัพย์เรื่องหนี้ครู  เพื่อหาแนวทางช่วยครูลดภาระหนี้สิน,  เตรียมแนวทางรับสมาชิกสมทบครอบครัวครู,  ออกช่องทางชำระเงินสงเคราะห์ออนไลน์  เพื่อให้การชำระเงินสงเคราะห์มีความสะดวกมากขึ้น อาจจะสามารถชำระได้ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง,  ติดตามเรื่องทุจริตให้เป็นไปตามกฎหมาย,  กำกับการฟื้นฟูองค์การค้าของ สกสค. ลดภาระหนี้ สกสค.,  บรรจุเงินศาสนพิธีเป็นงบประจำ  และดูแลประสานสร้างอาชีพให้แก่ทายาทของครู “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ” หลังจากเดินทางมาเยี่ยมจังหวัดหนองคาย  พบว่า  เป็นจังหวัดที่มีความอบอุ่น  มีความร่วมมือกันอย่างดีเยี่ยมระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา  และที่ชอบมากก็คือการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ทั้งการจัดสถานที่และบุคลากรที่มีใจให้บริการ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย