สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ กกท. อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับชาติ หนึ่งดาว ( 1 star)

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ กกท. อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับชาติ หนึ่งดาว ( 1 star)

วันที่ 4 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสวนผึ้งน้อย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับชาติ หนึ่งดาว ( 1 star) โดยมี นายสายัณห์ มัครมย์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย , นายจักรพงษ์ ตระกลพรพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (เขตอำเภอเมืองหนองคาย) ,นายธวัชชัย นันทะมีชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (เขตอำเภอเมืองหนองคาย) ร่วมในพิธี

 

นายมาโนช วิเศษสุนทร เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้จัดการอบรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น ให้มีองค์ความรู้และความสามารถในการสอนที่ถูกต้อง และเพื่อให้เป็นผู้ถ่ายทอดและเผยแพร่การสอนกีฬามวยสากลสู่สังคม นอกจากนี้ยังเพื่อผลิตผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น ที่มีประสบการณ์ สามารถสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในโรงเรียนและเป็นผู้ฝึกสอนอาชีพประจำศูนย์ฝึกกีฬาตำบล อำเภอ จังหวัดและสโมสรกีฬาต่างๆของชุมชนได้ มีผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในสังกัดสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย ,สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคายและบุคลากรทางการกีฬาของจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน

 

โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จากสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายณรงค์ สุมะโน, นายวาเอกทวีวัฒน์ อิสลาม ,ร้อยตรีชาญณรงค์ ดีแป้น และ จ.ส.อ. สัจจพร จำเริญสรรพ์ มาให้ความรู้.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย