ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จัดงาน “มหกรรมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดหนองคาย” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณสร้างกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะครู

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  จัดงาน  “มหกรรมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดหนองคาย” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณสร้างกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะครู

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมโรงแรมหนองคายธาวิลล่า  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  นายสุชน  ภัยธิราช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะครูและศึกษานิเทศก์ในงาน  “มหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดหนองคาย”  ภาคใต้โครงการบูรณาการ Coaching Teams  และ Teams For Education, โครงการเครือข่ายความร่วมมือ PLC (Professional Learning Community)  เพื่อพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในสถานศึกษาจังหวัดหนองคาย  และโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดหนองคาย  ประจำปีงบประมาณ 2563

 

นายเฉลิมชัย  แสนมหาชัย  รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  โครงการดังกล่าว เป็นการจัดนิทรรศการด้านการศึกษา  นำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice), การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดหนองคายให้สูงขึ้น  เป็นการเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การถอดบทเรียนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

โดยมีหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย,  ผู้บริหารสถานศึกษา,  ศึกษานิเทศก์,  คณะครู, และนักเรียนโครงการ Team For Education, โครงการ Coaching Team และโครงการเครือข่ายความร่วมมือ PLC (Professional Learning Community, โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสถานศึกษาเอกชน,  โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย  เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 250 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย