กศน.หนองคาย จัดโครงการ "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ

กศน.หนองคาย จัดโครงการ "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัล  นาคารา  หนองคาย  อำเภอเมืองหนองคาย  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการ  “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”  ประจำปี 2563 ของจังหวัดหนองคาย

 

นายปุณณรัตน์  ศรีทาพุฒ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน .จังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  ด้วยองค์การการศึกษา  วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO) ได้กำหนดให้วันที่ 8 กันยายน  ของทุกปี  เป็น  “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”  (International Literacy Day) ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2509 และได้เชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลก  ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว

ประเทศไทย  ในฐานะประเทศสมาชิก  จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสแห่งวันสำคัญนี้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 มาจนถึงปัจจุบัน  และ สํานักงาน กศน.หนองคาย  ได้กำหนดนโยบาย  และจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 วิสัยทัศน์  "คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21"

 

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักเรียน  นักศึกษา  กศน.จังหวัดหนองคาย  และสถานศึกษาในสังกัด  เพื่อให้บุคลากร  กศน.ทุกระดับ  รวมไปถึงภาคีเครือข่าย  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้หนังสือ  และเพื่อเฉลิมฉลอง  “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”  ในฐานะประเทศสมาชิก  UNESCO  พร้อมกันทั่วโลก  โดยมีผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ครู กศน.ตำบล  พนักงานจ้างเหมาบริการทุกประเภท  และนักศึกษา กศน. เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งสิ้น 1,229 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย