แขวงทางหลวงหนองคาย จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างทางหลวงสายทางเลี่ยงเมือง (ด้านตะวันออก)

แขวงทางหลวงหนองคาย จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างทางหลวงสายทางเลี่ยงเมือง (ด้านตะวันออก)

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย แขวงทางหลวงหนองคาย จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงสายทางเลี่ยงเมือง (ด้านตะวันออก) ตอน 1 – 3 ช่วง กม. 0 + 000 – 16 + 127 ระยะทางรวม 16.127 กม. เพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบการออกแบบก่อสร้าง และรายละเอียดโครงการเพื่อให้ครอบคลุม ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โดยมี นายสุชน ภัยริราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 100 คน

 

นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย กล่าวว่า กรมทางหลวง ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสำรวจออกแบบทางเลี่ยงเมืองหนองคาย  (ด้านตะวันออก) ซึ่งจะเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) มีจุดตัดทางแยกกับทางหลวงหมายเลข 233 เข้าสู่ตัวเมืองหนองคาย และจุดตัดกับทางรถไฟไปสะพานมิตรภาพฯ กับทางหลวงหมายเลข 212 ไปอำเภอโพนพิสัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ โดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองหนองคาย จึงได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างเส้นทางเลี่ยงเมือง ซึ่งจะสามารถระบายความคับคั่งของการจราจร ในตัวเมืองหนองคาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย