ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สั่งเข้มลดอุบัติเหตุ ห้ามนับตัวเลข กำชับ นายอำเภอ อปท.ในพื้นที่ บูรณาการร่วมกัน สั่งนายอำเภอต้องลงไปดูด้วยตัวเองเมื่อเกิดเหตุเพื่อหาทางแก้ไข

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สั่งเข้มลดอุบัติเหตุ ห้ามนับตัวเลข กำชับ นายอำเภอ อปท.ในพื้นที่ บูรณาการร่วมกัน สั่งนายอำเภอต้องลงไปดูด้วยตัวเองเมื่อเกิดเหตุเพื่อหาทางแก้ไข

วันที่ 30 ก.ค. 2563 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 

สำหรับประเด็นที่น่าสนใจและสื่อมวลชนได้ติดตามอย่างต่อเนื่องคือการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในจังหวัดหนองคาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย ซึ่งในระหว่างการประชุม นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าว  กรณีในพื้นที่เกิดเหตุไม่มีมาตรการเข้มงวดกวดขัน โดยแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบมีเพียงการนับจำนวนตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้สั่งให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วยบูรณการทำงานร่วมกัน  ปรับเปลี่ยนความคิด  โดยเฉพาะนายอำเภอ ต้อง "ลงให้ลึก ไปดูให้ชัด"  สาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิด เกิดจากอะไร เช่น เมาแล้วขับ ถนนที่เกิดเหตุทางหลวง หรือทางตามหมู่บ้าน  ฯ  แล้วร่วมหามาตรการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งกำชับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  และหากในเกินขีดความสามารถในพื้นที่ให้รายงานขอความช่วยเหลือจากจังหวัด

 

อีกทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ยังได้กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตระหนักและให้ความสำคัญ และให้ถือเป็นวาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อำเภอ และ จังหวัดด้วย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดหนองคาย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย