จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้กิจกรรม สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย

จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้กิจกรรม สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย

วันที่ 30 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. ณ ถนนมิตรภาพ (หนองคาย-อุดรธานี) บ้านน้ำสวย ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย  นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้กิจกรรม สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนในพื้นที่อำเภอสระใคร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้มีมติรับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ หนึ่งในนั้น คือ “โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562"

 

โดยจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ดำเนินการก่อสร้าง “โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562"  และได้กำหนดให้ถนนสายมิตรภาพ หนองคาย-อุดรธานี เป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดให้มีพิธีเปิดและส่งมอบซุ้มประตูเมือง ให้กับประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย อย่างสมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ ทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด พัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย