PEA ท่าบ่อ จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า บริเวณสะพานข้ามลำห้วยโมง ทางเข้าวัดศรีชมภูองค์ตื้อ สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับประชาชน

PEA ท่าบ่อ จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า บริเวณสะพานข้ามลำห้วยโมง  ทางเข้าวัดศรีชมภูองค์ตื้อ สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับประชาชน

วันนี้ (29 ก.ค. 2563 ) นายปริญญา ศรีลาพัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าบ่อ นำเจ้าหน้าที่ PEA ท่าบ่อ จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณสะพานข้ามลำห้วยโมง  ทางเข้าวัดศรีชมพูองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยมีการจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบ ตัดสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน ทำการมัดรวบให้เกิดความเรียบร้อย เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และยังเป็นการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าในพื้นที่ รวมถึงยังเป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้รอบบริเวณวัดศรีชมภูองค์ตื้อซึ่งเป็นวัดที่มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาทำบุญเป็นจำนวนมาก

 

นายปริญญา ศรีลาพัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าบ่อ กล่าวว่า ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการของตนเองและบริการแก่สาธารณะ ทั้งในส่วนของโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต แต่ด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว จึงมีสายและอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานอยู่บนเสาไฟฟ้า ซึ่งทำให้ประชาชนที่พบเห็นเกิดความเข้าใจผิดว่าคือสายไฟ และเกรงจะเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชน ในวันนี้ PEA ท่าบ่อ จึงดำเนินการจัดการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม เพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่ายของ กฟภ.

PEA ท่าบ่อ ดำเนินการ จัดระเบียบสายสื่อสาร บริเวณสะพานข้ามห้วยน้ำโมง  ทางเข้าวัดศรีชมภูองค์ตื้อ อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคายเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพทางเข้าวัดสำคัญ ประจำอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และปลอดภัย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ของ PEA  อีกด้วย” ) นายปริญญา ศรีลาพัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าบ่อ กล่าว.

 

 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย