เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย "มอบอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส" ทั้ง 9 อำเภอ กว่า 2,000 คน

เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย "มอบอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส" ทั้ง 9 อำเภอ กว่า 2,000 คน

วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 10.30 น. หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ "มอบอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส" ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายได้จัดขึ้น โดยมี นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ,นายวรรณพล ต่อพล ปลัดจังหวัดหนองคาย ,นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย, ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ,หัวหน้าส่วนราชการ ,คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ,คณะครูและนักเรียน ร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับครูและตัวแทนจาก 289 โรงเรียน ทั้ง 9 อำเภอ

 

นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า เด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของชาติ ที่ทุกภาคส่วนควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ยังมีเด็กด้อยโอกาส ประสบปัญหาขาดแคลน เนื่องจากฐานะทางครอบครัว จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการ "มอบอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส" ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อมอบกระเป๋า อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับนักเรียนที่ เรียนดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโอกาสทางกาศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัว การจัดกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจาก ที่ทำการปกครองอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา ในการสำรวจและคัดเลือกนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดหนองคาย เพื่อรับมอบอุปกรณ์การเรียนตามโครงการฯ ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 2,000 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลัก



ติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย