“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”...พ่อเมืองหนองคายนำ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”...พ่อเมืองหนองคายนำ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น ณ ลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ลานพญานาคคู่ หน้าวัดลำดวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยการร่วมกัน ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว และถนนริมโขงตลอดแนว เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมต่อไป

 

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ นำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านการทหาร ด้านวรรณคดี และด้านการทูต พร้อมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย