รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลหาดคำ จำนวน 60 คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลหาดคำ จำนวน 60 คน

วันที่ 10 ก.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลหาดคำ จำนวน 60 คน ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 8 -10 ก.ค. 2563 โดยมี นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย ,นายชัยโรจน์ ฐิรศิริชวเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ  ,ชุดวิทยากร 904 วปร. และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดคำ ร่วมในพิธี

 

การอบรมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ และจัดให้มีการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จทุกแห่งภายในเดือนพฤษภาคม 2563
 

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้ง 3 วัน ได้รับความรู้ในหัวข้อวิชาความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันรักษาพยาน การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การใช้เครื่องมือกู้ภัย การใช้อุปกรณ์รถดับเพลิง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย เทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย และการฝึกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและช่วยการฟื้นคืนชีพ เป็นต้น.

 

กลับ กลับหน้าหลัก



ติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย