PEA ระดมทีมงานดับไฟเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง และเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับสายไฟฟ้าในระบบสายส่ง 115 เควี ช่วงสี่แยกท่าบ่อ-บ้านผือ ถึง สถานีไฟฟ้าศรีเชียงใหม่

PEA ระดมทีมงานดับไฟเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง และเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับสายไฟฟ้าในระบบสายส่ง 115 เควี ช่วงสี่แยกท่าบ่อ-บ้านผือ ถึง สถานีไฟฟ้าศรีเชียงใหม่

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายภักดี วงษาพรหม ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน การระดมทีมงานเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง และเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับสายไฟฟ้าในระบบสายส่ง 115 เควี (Suspension Clamp) โดยมี นายวริษฐ์ รัชตเมธี ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดงานแก้ไขจุดเสี่ยง มีการเปลี่ยน Suspension Clamp จำนวน 64 ชุด และตัดลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายส่ง 115 เควี ช่วงสี่แยกท่าบ่อ - บ้านผือ ถึง สถานีไฟฟ้าศรีเชียงใหม่ รวมระยะทาง 21 กม. เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด และกิ่งไม้หักพาดสายส่ง 115 เควี

 

ทั้งนี้มีผู้บริหารสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อุดรธานี และผู้บริหารในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าบ่อ และสังกัด เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

 
 
ทีมงานที่ปฏิบัติงานประกอบด้วย ชุดฮอทไลน์กระเช้ากองบำรุงรักษา     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อุดรธานี ,ชุดฮอทไลน์กระเช้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ,ชุดฮอทไลน์กระเช้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ,ชุดฮอทไลน์กระเช้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ,ชุดฮอทไลน์กระเช้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย ,ทีมงานลิดรอนต้นไม้ กองบำรุงรักษา และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าบ่อ. 
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย