“ธวัชชัย-วิรัตน์” สจ.เขต อ.เมืองหนองคาย และ อ.โพนพิสัย สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย,โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.เซิม อ.โพนพิสัย สร้างความมั่นใจแก่นักเรียน และผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียน

“ธวัชชัย-วิรัตน์” สจ.เขต อ.เมืองหนองคาย และ อ.โพนพิสัย สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย,โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.เซิม อ.โพนพิสัย สร้างความมั่นใจแก่นักเรียน และผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียน

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 ที่โรงเรียนบ้านโคกกลาง หมู่ 11 ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายวิรัตน์ เฉลิมสิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (ส.อบจ.เขตอำเภอโพนพิสัย) มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 แก่โรงเรียน ตามโครงการ “โรงเรียนปลอดโควิด-19 นักเรียนปลอดภัย” ประกอบด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ โดยมี นางชุติกาญจน์ ผาสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง พร้อมคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบ

 

ส่วนที่ โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา หมู่ 7 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายธวัชชัย นันทะมีชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (ส.อบจ.เขตอำเภอเมืองหนองคาย) มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 แก่โรงเรียนตามโครงการ “โรงเรียนปลอดโควิด-19 นักเรียนปลอดภัย” ประกอบด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ โดยมี นางผกาพันธ์ ผาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา พร้อมคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบ

 

 
สำหรับการมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 ให้กับโรงเรียนบ้านโคกกลาง และโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา ในครั้งนี้เป็นไปตาม โครงการ “โรงเรียนปลอดโควิด-19 นักเรียนปลอดภัย” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัยให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดหนองคายก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา กว่า 70,000 ชิ้น  

นอกจากนี้ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ยังได้วางมาตรการ 3 หลัก คือ หลักที่ 1 ป้องกัน หลักที่ 2 เยี่ยวยา และหลักที่ 3 ฟื้นฟู ซึ่งหลักที่ 1 และ 2 ได้ดำเนินการไปแล้ว หลังจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ก็จะได้ดำเนินการฟื้นฟูโดยการกระตุ้นภาคเกษตร ในการสร้างกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในการผลผลิตสินค้า การสร้างตลาดและการจับกลุ่มลูกค้าเพื่อจะเป็นการสร้างรายได้ต่อไป.

                                             

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย