นายอำเภอเมืองหนองคาย ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 3

นายอำเภอเมืองหนองคาย ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 3

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 10.30 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 66 คน

 

นายอดุลย์ นามแสง ป้องกันจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ผู้ที่ผ่านโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ทั้ง 66 คน ที่ได้เข้าค่าย 13 วันที่ผ่านมา ได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ตามนโยบาย “คืนคนดีสู่สังคม” ของกระทรวงมหาดไทย

 

โดยทั้งหมดได้เข้ารับการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ 2 ใน 8 รุ่น กลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้ปฏิญาณตนว่าจะเลิก และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก จะพัฒนาตนในทางที่ดีขึ้น พร้อมจะออกไปเป็นพลังแผ่นดิน ประกอบอาชีพที่สุจริต เพื่อเป็นของขวัญให้กับตนเอง ครอบครัว และคนรัก พร้อมขอกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย