ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย เพิ่มขึ้นกว่า 2.90 เมตร ส่งผลดีต่อระบบประปา ที่ทำให้เครื่องสูบน้ำที่อยู่ในอาคารสูบน้ำดิบ สามารถสูบน้ำได้ทุกเครื่อง

ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย เพิ่มขึ้นกว่า 2.90 เมตร ส่งผลดีต่อระบบประปา ที่ทำให้เครื่องสูบน้ำที่อยู่ในอาคารสูบน้ำดิบ สามารถสูบน้ำได้ทุกเครื่อง

จากการที่มีฝนตกทางตอนเหนือทั้งของไทยและ สปป.ลาว และฝนตกในพื้นที่ จ.หนองคาย ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน จ.หนองคาย ยังมีระดับเพิ่มขึ้นล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 2.90 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.30 เมตร

 

ทั้งนี้ระดับน้ำโขงที่ขึ้นสูงได้ส่งผลดีต่อระบบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย ที่ทำให้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ในอาคารสูบน้ำดิบ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณชุมชนวัดมีชัยท่า ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย สามารถสูบน้ำดิบส่งให้กับโรงกรองน้ำทั้งที่โรงกรองน้ำภายในบริเวณการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย ในเขตเทศเมืองหนองคาย และที่โรงกรองน้ำบ้านหนองบัว ตำบลกวนวัน ได้อย่างเต็มที่ จากเดิมที่ระดับน้ำโขงต่ำกว่าหัวสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งอยู่ในอาคารสูบน้ำ จนต้องมีการขุดร่องน้ำและต่อท่อหัวสูบน้ำให้ยาวออกมานอกอาคารสูบน้ำ อีกทั้งยังได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบนโป๊ะแพ จำนวน 2 เครื่องเพื่อสูบน้ำดิบเสริม ทำให้ขณะนี้การผลิตประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคายสามารถผลิตน้ำประปาได้เป็นปกติไม่มีปัญหาเรื่องน้ำดิบไม่พอเพียงในการผลิตน้ำประปาแล้ว.

                                                                                                                                                                                                            

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย