5 เสือแรงงานหนองคาย สนธิกำลังกับภาคีเครือข่ายตรวจป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดหนองคาย

5 เสือแรงงานหนองคาย สนธิกำลังกับภาคีเครือข่ายตรวจป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดหนองคาย

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ,ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ,ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ,ผู้แทนจัดหางานจังหวัดหนองคาย และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย และมีหน่วยงานที่ไปร่วมตรวจสถานประกอบการ (สปก.) ในครั้งนี้ ได้แก่ กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย ,ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย  และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย รวม 14 คน ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสถานประกอบการ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่

 

1.บริษัท KMB ปิโตรเลียม จำกัด ประกอบกิจการ ปั๊มน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง              มีลูกจ้างทั้งหมด 14  คน เป็นคนไทย 14 คน (ชาย 4 คน, หญิง 10 คน)

2.บริษัท รัตนรุ่งโรจน์ 2015 จำกัด ประกอบกิจการ ปั๊มน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง มีลูกจ้างทั้งหมด 33 คน เป็นคนไทย 33 คน (ชาย 7 คน, หญิง 26 คน)

3.บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการ ปั๊มน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง มีลูกจ้างทั้งหมด 5 คน เป็นคนไทย 5 คน (หญิง 5 คน)

4.บริษัท เอสดีออย จำกัด ประกอบกิจการปั๊มน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมีลูกจ้างเป็นคนไทยทั้งหมด 10 คน (ชาย 6 คน, หญิง 4 คน)

5.หจก. อินโดโชน่า เซ็นเนอร์จี  ประกอบกิจการ ปั๊มน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง มีลูกจ้างเป็นคนไทยทั้งหมด 42 คน (ชาย 20 คน, หญิง 22 คน) จำแนกเป็นคนไทย 40 คน (ชาย 18 คน, หญิง 22 คน) เป็นคนลาว 2 คน (ชาย 2 คน)

6.หจก. พิจิตรพาณิชย์ท่าบ่อบริการ 1989 ประกอบกิจการ ปั๊มน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง   มีลูกจ้างเป็นคนไทยทั้งหมด 13 คน (ชาย 6 คน, หญิง 7 คน)

7.บริษัท หนองคายคอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ     เสาปูน แผ่นพื้น มีลูกจ้างทั้งหมด 110 คน (ชาย 80 คน, หญิง 30 คน) จำแนกเป็นคนไทย 84 คน (ชาย 64 คน, หญิง 20 คน) เป็นแรงงานต่างด้าว 26 คน (ชาย 16 คน, หญิง 10 คน)

8.ร้าน ส.ชัยวัฒน์การยาง ประกอบกิจการ จำหน่ายยางรถยนต์ ล้อแม็ครถยนต์ มีลูกจ้างทั้งหมด 10 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 10 คน (ชาย 5 คน, หญิง 5 คน)

9.งานก่อสร้าง โดย นางสาวนันทิยา นิยะนุช ต.หนองกอมเกาะ ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง มีลูกจ้างเป็นคนไทยทั้งหมด 5 คน (ชาย 4 คน, หญิง 1 คน) ผลจากการตรวจพบว่าลูกจ้างในสถานประกอบการรวมทั้งหมด 242 คน (ชาย 132 คน, หญิง 110 คน) จำแนกเป็นคนไทย 204 คน (ชาย 109 คน, หญิง 95 คน) เป็นคนลาว 38 คน (ชาย 23 คน, หญิง 15 คน)

 

ในการตรวจครั้งนี้ พบว่ามีสถานประกอบการ 3 แห่ง ที่จ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดหนองคายที่กำหนดไว้ในกฎหมาย คือ วันละ 325 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  นอกจากนี้ยังพบว่านายจ้างยังมีการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างไม่ครบทุกคนจำนวน 2 แห่ง ซึ่งสำนักงานประกันจังหวัดหนองคายจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแรงงานให้แก่นายจ้างทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว

จากผลการตรวจของคณะกรรมการศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคายพร้อมเครือข่ายกัลยาณมิตรดังกล่าวในวันนี้ ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด  แต่พบว่า สถานประกอบการทุกแห่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCID-19) ยอดขายลดต่ำลงประมาณ 30 - 70% เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนลาวที่ข้ามมาจากฝั่งลาวเพื่อเติมน้ำมันในฝั่งไทย  ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายได้ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายได้ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันเนื่องมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCID-19).

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย