สพม.เขต 21 นำทีมพี่เลี้ยง เพื่อให้คำปรึกษาแก่ รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

วันที่ 29 พ.ค. 2563  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี  ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผอ.สพม.เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ)  เป็นประธานเปิดการประเมินและให้คำปรึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ครั้งที่ 1  ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

 

นายชานนท์  คำจันทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม.เขต 21  กล่าวว่า  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  เพื่อพัฒนาการศึกษา  เป็นระยะเวลา 1 ปี  ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด  คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดังนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  21  จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาพี่เลี้ยง (Coaching Team) ได้แก่  นายบุญชู  สิทธิสอน  รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  และ นายณัฐภณ  ดวงท้าวเศษ  รอง ผอ.สพม.19  ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 

ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  และให้คำปรึกษา  แนะนำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีการที่หลากหลาย  จำนวน 4 ครั้ง  ในระยะเวลา 1 ปี  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ของการประเมิน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย