จังหวัดหนองคาย ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 5

วันที่  15 เม.ย.62  เวลา 10.30 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมผูกแขนรับขวัญผู้ผ่านการฝึกอบรม  จำนวน  89 คน

นายอดุลย์  นามแสง  ป้องกันจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  ผู้ที่ผ่านโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด  “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”  ทั้ง  89 คน  ได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ฟื้นฟูสภาพร่างกาย  จิตใจ  เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ตามนโยบาย คืนคนดีสู่สังคม ของกระทรวงมหาดไทย โดยทั้งหมดได้เข้ารับการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ 5 ใน 9 รุ่น  หรือ 89 คน ใน 500 คน กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้ปฏิญาณตนว่าจะเลิก และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก จะพัฒนาตนในทางที่ดีขึ้น  พร้อมจะออกไปเป็นพลังแผ่นดิน  ประกอบอาชีพที่สุจริต  เพื่อเป็นของขวัญให้กับตนเอง  ครอบครัว  และคนรัก  พร้อมขอกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย