สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์วัดศรีทรงธรรม พิธีสรงน้ำพระพุทธเจ้าห้าพระองค์และเปลี่ยนผ้าสไบพระธาตุพนมจำลอง เพื่อให้เป็นสิริมงคลให้กับตนเองพร้อมครอบครัว

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ วัดศรีทรงธรรม บ้านหนองดินจี่ ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี พระครูสุธีธรรมธร พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน เจ้าอาวาสวัดศรีทรงธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนทำพิธี สรงน้ำพระพุทธเจ้าห้าพระองค์และเปลี่ยนผ้าสไบพระธาตุพนมจำลอง โดยขบวนได้เคลื่อนแห่ไปล้อมรอบหมู่บ้านเป็นระยะทางกว่า 2 กม. เพื่อแสดงถึงบารมีและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนา โดยสองข้างทางก็จะมีประชาชนร่วมสรงน้ำ “พระพุทธเจ้าห้าพระองค์” และสรงน้ำ “พระครูสุธีธรรมธร” อีกด้วย

สำหรับ มหัศจรรย์ห่มผ้าสไบพระธาตุพนมจำลอง งานสงกรานต์ปี 2562 ตามวิถีไทย และการสืบสานวัฒนธรรมไทยแต่โบราณ ก็คือ เทศกาลสงกรานต์ ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายผ้าสใบคลุมองค์พระหรือองค์พระธาตุพนม ว่ากันว่า จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ในด้านความเป็นอยู่ เช่น พรั่งพร้อมไปด้วยเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไม้สอย สะดวกสบาย ทางด้านสุขภาพ จะทำให้ร่างกายแข็งแรง มีผิวพรรณงดงามสะดุดตา เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่พบเห็นด้านการงานจะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านาย ผู้บังคับบัญชา บริวารจะเกรงใจ เป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคม ผู้ที่ต้องการอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน ให้ระดับสูงขึ้น โชคลาภ ค้าขาย ร่ำรวย ผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็มักที่จะหาสั่งผ้าคลุมองค์พระไปถวายพระสงฆ์ เพื่อเสริมบารมี ในทุกๆปี การถวาย สไบทิพย์ สามารถ ถวายเมื่อใดที่ต้องการก็ได้ แล้วแต่สะดวกแต่จะให้ดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย กล่าวว่า นอกจากพิธีการทางพระพุทธศาสนาแล้ว วันที่ 14 เมษายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น "วันครอบครัว" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความอบอุ่น และความสุขในครอบครัวมากที่สุด เพราะสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตของผู้คน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน สังคมด้วยเช่นกัน

ผศ.ดร.อานนท์ กล่าวอีกว่า ครอบครัว คือ สถาบันมูลฐานของมนุษย์ชาติ เป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็น สถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนา ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตร การที่ทางราชการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องจากต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เพราะการที่วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมทำให้ครอบครัวมีความขัดแย้ง และห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีหลังได้.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย