มาด้วยแรงศรัทธา!!นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวลาว แห่สรงน้ำ "หลวงพ่อพระใส" อย่างใกล้ชิด หลังจากที่มีพิธีอัญเชิญจากลงจากพระอุโบสถ

วันนี้ (15 เมษายน 2562) ตลอดทั้งวัน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวลาว และชาวต่างประเทศ ได้เดินทางมาสรงองค์หลวงพ่อพระใส ที่บริเวณพลับพลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย กันเป็นจำนวนมาก จนแน่นวัด ต้องรอเข้าสรงเป็นระยะ ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่ 3 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำหลวงพ่อพระใสอย่างใกล้ชิด หลังจากที่เมื่อวันที่ 13 เมษายน 62 ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสลงจากพระอุโบสถ แห่รอบเมือง แล้วนำมาประดิษฐานในศาลาพลับพลาหลวงพ่อพระใส เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ

โดย 1 ปีที่จะมีครั้งเดียวที่อัญเชิญหลวงพ่อพระใสลงจากพระอุโบสถ ซึ่งจะเปิดให้สรงน้ำหลวงพ่อพระใสอย่างใกล้ชิดไปจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 ก่อนจะจัดให้พิธีอัญเชิญขึ้นสู่พระอุโบสถในช่วงเช้าของวันที่ 18 เมษายน 2562 ถือเป็นการปิดงานมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย อย่างสมบูรณ์

นอกจากสรงน้ำองค์หลวงพ่อพระใสแล้ว หลายคนยังได้ทำบุญ ถวายสังฆทาน ถวายจัตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ และไหว้ขอพรให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต พร้อมยังได้เช่าบูชาหลวงพ่อพระใส กลับไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกด้วย.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย