รอง นายก อบจ.หนองคาย นำ สจ.เขตอำเภอท่าบ่อ พร้อม กลุ่มรักท่าบ่อและน้ำโมง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ เพื่อขอพร ผู้สูงอายุ ในวันปีใหม่ไทย

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคล และอยู่เย็นเป็นสุข เนื่องในวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ซึ่งได้เชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายศิระ ศรีชมภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (เขตอำเภอท่าบ่อ) พร้อมทีมงานกลุ่มรักท่าบ่อและน้ำโมง ร่วมในพิธี

จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะแต่งตัวด้วยผ้าลูกไม้ ผ้าไหมที่สวยงาม ตลอดการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ต่างได้รับพรกันถ้วนหน้า พร้อมรอยยิ้มบรรยากาศแสนอบอุ่น

ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประ เพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์ และเพื่อร่วมสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน

อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีจิตใจเข้มแข็ง มองเห็นคุณค่าในตัวเองและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมความรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน และเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ สานสัมพันธ์สู่ความสามัคคีในผู้สูงอายุและแกนนำผู้สูงอายุ ตนจึงพร้อมด้วย สจ.เขตอำเภอท่าบ่อ และกลุ่มรักท่าบ่อและน้ำโมง จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย