ชื่นชมบารมีหลวงพ่อพระใส...ชาวหนองคาย กว่า 3 พันคน ร่วมใจรำถวายบูชาหลวงพ่อพระใส ในงานมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ปี 62

วันที่ 12 เม.ย. 62  เวลา  18.09 น. ณ  บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย  พระอารามหลวง  ลานจอดรถ  และถนนโดยรอบวัดโพธิ์ชัย  พระราชรัตนาลงกรณ์  เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในพิธีบวงสรวง  เปิดการรำขอขมา  ถวายบูชาแด่หลวงพ่อพระใส  ก่อนงานประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย  ประจำปี  2562  โดยมีชาย  หญิง  เด็ก  ผู้สูงวัย  แต่งกายด้วยชุดผ้าสไบสีม่วง  กว่า  3,000  คน  จาก 9 อําเภอ  ของจังหวัดหนองคาย ร่วมในพิธี 

สำหรับการฟ้อนรำถวายบูชาหลวงพ่อพระใส  ได้ใช้เวลากว่า   15 นาที  ด้วยท่าทางที่อ่อนช้อยงดงาม  ทั้งท่าแม่บทอีสาน  ท่าไหว้  และท่าขอพร  ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความศรัทธาที่ชาวหนองคายมีต่อองค์หลวงพ่อพระใส  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย  เป็นหนึ่งในกิจกรรมสําคัญของชาวหนองคาย  ในงานมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย 

ทั้งนี้  วัดโพธิ์ชัย  ร่วมกับ  เทศบาลเมืองหนองคาย  และจังหวัดหนองคาย  จะมีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสลงจากพระอุโบสถ  พร้อมแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สรงนํ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล  ในช่วงเช้าของวันที่  13  เม.ย. ของทุกปี  ส่วนช่วงเย็นวันที่ 12 เม.ย. ของทุกปี ก็จะมีกิจกรรมฟ้อนถวายบูชาหลวงพ่อพระใส  เพื่อแสดงความศรัทธา โดยเริ่มจัดกิจกรรมนี้ครั้งแรก เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา 

จากนั้น  ในแต่ละปีจะมีผู้สนใจเข้าร่วมฟ้อนรํา  เพิ่มขึ้นมากเรื่อย ๆ  จนเต็มลานหน้าวัดและรายรอบพระอุโบสถ  ขณะเดียวกันพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสลงจากพระอุโบสถ  ในวันที่  13 เม.ย.นั้น  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสําคัญที่สุดในงานมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย  จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีนับหมื่นคน.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย