เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 หนองคาย รับหีบบัตร และอุปกรณ์การเลือกตั้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับในวันพรุ่งนี้ เผยภาพรวมเรียบร้อยดี

วันที่ 23 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ได้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยทุกตำบลของ อ.เมืองหนองคาย อ.สระใคร และตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลทุ่งหลวง ตำบลสร้างนางขาว อ.โพนพิสัย รวม 220 หน่วยเลือกตั้ง เข้ารับหีบบัตร และอุปกรณ์สำหรับใช้จัดการเลือกตั้ง โดยมี นายยรรยง พรมศร ประธานคณะอนุกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 1 อำนวยการความเรียบร้อยในแต่ละขั้นตอน

นายยรรยง พรมศร กล่าวว่า ในการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งวันนี้ได้จัดสถานที่ 2 แห่ง ได้แก่ที่ว่าการอำเภอสระใคร 41 หน่วย และที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย 220 หน่วย โดยได้แบ่งการเข้ารับบัตรฯ ออกเป็น 4 ผลัด เช้า 2 ผลัด และช่วงบ่ายอีก 2 ผลัด เพื่อความสะดวดแก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับภาพรวมดำเนินการครั้งนี้เรียบร้อยดี เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ แต่ละหน่วยจะมีตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คอยกำกับดูแล โดยย้ำต่อเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ระหว่างนี้ให้รณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ ให้มากที่สุด

ทั้งนี้จังหวัดหนองคาย มีผู้สมัคร ส.ส. 3 เขตเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 109 คน จาก 40 พรรคการเมือง โดยมี 9 อำเภอ แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 3 เขต หน่วยเลือกตั้ง 780 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 171,856 คน.

กลับ กลับหน้าหลัก



ติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย