โค้งสุดท้าย !! “องอาจ วิเศษ” เลขาธิการพรรคเพื่อไทยพัฒนา นำทีมลุยเดินตลาดท่าเสด็จ หาเสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส.หนองคาย ทั้ง 3 เขต กับประชาชนท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่น

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 มี.ค. 2562 ณ ตลาดท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย นายองอาจ วิเศษ เลขาธิการพรรคเพื่อไทยพัฒนา และนายอำพล แสนน่าน นายทะเบียนพรรคเพื่อไทยพัฒนา ได้เดินตลาดท่าเสด็จ แนะนำตัวผู้สมัครและอ้อนขอคะแนนเสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส.หนองคาย ประกอบด้วย ผู้สมัครหมายเลข 9 เขต 1 นายสุจิตต์ เถาว์พันธ์ , ผู้สมัครหมายเลข 30 เขต 2 นายนิกร เข็มพรหมมา และ ผู้สมัครหมายเลข 9 เขต 3 นายสมพงษ์ พรหมกลาง โดยได้พบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่นของพ่อค้าแม่ค้า

นายองอาจ วิเศษ เลขาธิการพรรคเพื่อไทยพัฒนา กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยพัฒนา มี นางสาวอรอนงค์ บุญโต เป็นหัวหน้าพรรค สำหรับนโยบายของพรรคเพื่อไทยพัฒนา ได้เน้นสุขภาพของประชาชนเป็นหลักและการเพิ่มรายได้ กระจายโอกาส ชาติมั่นคง เพิ่มรายได้หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเศรษฐกิจ หนึ่งตำบล หนึ่งแพทย์แผนไทย

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง เพิ่มทุนเพิ่มตลาด เพิ่มโอกาสการแข่งขัน ประกันราคาพืชผล ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ หนึ่งอำเภอ หนึ่งตลาดการเกษตร กระจายโอกาส กระจายการลงทุนและกระจายกิจรรมระดับประเทศไปยังกลุ่มจังหวัดชาติมั่งคง สร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์และการเรียนรู้ ตามนโยบายที่ว่า “ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อประชาชน”.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย