หมออาสาแพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นโรคที่ทางโรคพยาบาลไม่สามารถรักษาได้ ที่บ้านวังยาง ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ตามโครงการ “30 บาท รักษาทุกโรค ตามศาสตร์แพทย์แผนไทย” พร้อมวางแนวทางดำเนินงาน “หนึ่งตำบล หนึ่งแพทย์แผนไทย”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านวังยาง ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ดร.ภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล หรือหลายคนมักเรียกว่า "หมอเทวดา" ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ไทย ชีวะเวชศาสตร์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยภูมิรวิชญ์ ร่วมกับ นายอานนท์ แสนน่าน ผู้อำนวยการมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และ นายองอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ได้นำเอา หมออาสาแพทย์แผนไทย กว่า 10 คน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นโรคที่ทางโรคพยาบาลไม่สามารถรักษาได้โดยเฉพาะโรคเฉพาะทาง ด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ มาทำการรักษากันเป็นจำนวนมาก และจะมีการดำเนินการต่อไปทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และ จังหวัดต่าง ๆ ตามโครงการ “30 บาท รักษาทุกโรค ตามศาสตร์แพทย์แผนไทย” และเตรียมสร้างโรงเรียนและศูนย์พยาบาลแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นตามจังหวัดต่างๆ ตามนโยบาย "หนึ่งตำบล หนึ่งแพทย์แผนไทย"

ดร.ภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล หรือหลายคนมักเรียกว่า "หมอเทวดา" ได้กล่าวว่า หลังจากที่ศึกษาแล้วพบว่า ตามหลักวิชาการแพทย์ปัจจุบันให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ คือการเจ็บป่วยหากไม่ได้รับเชื้อโรคจากภายนอกมาสู่ร่างกาย การป่วยนั้นเกิดจากผิดปกติหรือความเสื่อมของเซลล์ร่างกาย ต้องรักษาอาการของโรคตามวินิจฉัยของแพทย์แผนปัจจุบัน ใช้หลักวิทยาศาสตร์ เน้นเทคโนโลยี ยาปฏิชีวนะ หรือเคมีบำบัด ส่วนหมอแผนจีนโบราณ บอกว่า การเจ็บป่วยเกิดจากหยินและหยาง พลังซึ่งคู่กัน หากเท่ากันจึงจะสร้างความสมดุล แต่ถ้าข้างใดข้างผิดเพี้ยนก็จะเกิดความไม่สมดุลของร่างกาย การรักษาต้องให้เกิดความสมดุลเกิดขึ้นด้วยการใช้มือจับชีพจรที่ข้อมือ หรือจับแมะ แล้วบอกอาการโรคและรักษาด้วยการฝังเข็ม

สำหรับวิธีการบำบัดรักษานั้น เริ่มจากวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่า เป็นอะไร ที่มาอย่างไร จะรักษาได้หรือไม่ หากเกินความสามารถ และอาจไม่ปลอดภัย จะแนะนำด้วยวิธีอื่น แต่หากอยู่ในเงื่อนไขที่จะบำบัดรักษาได้ ต้องคุยถึงระยะเวลา ที่ผู้ป่วยจะรับได้หรือไม่ เมื่อตกลงกันแล้วจะรักษาตามคอร์ส ตามหลักสูตรที่เรียนมา บางครั้งต้องใช้เวลาอาจจะเกิน 10 ครั้ง (อาทิตย์ละครั้ง) ขึ้นอยู่กับอาการด้วย.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย