ผบ.ทบ. ลงพื้นที่หนองคาย ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชุมชนเข้มแข็ง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ชุมชนบ้านจอมแจ้ง และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการสกัดกั้นยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง ด่านพรมแดนสะพานมิตาภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของทหารและเจ้าหน้าที่ ภายในด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.สัญชัย รุ่งสีทอง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี) และ ผบ.พล.ร.3 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ ผบก.ภ.จังหวัดหนองคาย น.อ.ทิวิ อ่อนลออ ผบ.นรข.เขตหนองคาย นายนิมิตร แสงอาไพ นายด่านศุลกากรหนองคาย พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา ผกก.ตม.หนองคาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

โดย พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่แบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ด่านสะพานพรมแดนแห่งนี้มีผลการปฏิบัติที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ผบ.ทบ. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนำนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติให้เป็นผลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการอำนวยความสะดวก การส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ขณะเดียวกันให้เข้มงวดในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบบุคคลต้องห้าม และตรวจสอบยานพาหนะที่ผิดกฎหมายอีกด้วย

จากนั้น พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่ชุมชนบ้านจอมแจ้ง ม.1 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งพื้นที่ชายแดน ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค 2 สย.1 รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

จากการตรวจเยี่ยมของคณะ พบว่าชุมชนบ้านจอมแจ้งปฏิบัติได้เป็นไปตามนโยบาย ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีความพึงพอใจส่งผลให้ ประชาชนในพื้นที่มีความสุข มีความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน โดย พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบสิ่งของให้กับประชาชนพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่

สำหรับบ้านจอมแจ้ง เป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ที่มีสภาพพื้นที่ติดริมฝั่งโขง มีเนื้อที่ 1 ไร่ 134 ครัวเรือน ประชากร 521 คน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 (กอ.รมน.ภาค 2 สย. 1) ที่ได้ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนจัดชุดวิทยากรกลาง เข้าฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด พร้อมสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด และสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน  มีชุดงานมวลชนที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (ชพส.) และ เครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชบข.) ในจังหวัดหนองคาย จำนวน 28 ชุดงาน รับผิดชอบ 240 หมู่บ้าน.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย