เป็นพระมหากรุณาธิคุณ...มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯร่วมกับ อำเภอเมืองหนองคาย มอบผ้าห่มพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 500 ผืน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา  09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองหนองคาย  นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2562  มอบให้แก่ราษฎรอำเภอเมืองหนองคาย จำนวน  500  คน

นายนิโรจน์  ศรีสมบัติ  ปลัดอำเภอ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  อำเภอเมืองหนองคาย  กล่าวว่า  อำเภอเมืองหนองคาย  มีพื้นที่ปกครอง  จำนวน 16 ตำบล  157 หมู่บ้าน 43 ชุมชน  ประชากร 192,795 คน  ในปี 2562 มีประชากรที่ต้องการผ้าห่มกันหนาว  รวมทั้งสิ้น 17,307 คน

การที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  นำมามอบให้กับ ประชาชนผู้ประสบปัญหาภาวะอากาศหนาวของอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย  จำนวน 500 ผืนในครั้งนี้  ยังความปราบปลื้ม ปีติยินดี แก่ประชาชนพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายเป็นอย่างยิ่ง   ประชาชนชาวอำเภอเมืองหนองคายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในความห่วงใยที่มีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย  และอำเภอเมืองหนองคายหาที่สุดมิได้.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย