สร้างคนดี มีคุณภาพ ด้วยกีฬา...การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ทั้ง 4 สาขา อีสานเหนือ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ ม.6 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ดร.คำดี จันทะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมมิตรวิทยา/ประธานกลุ่มเครือข่ายท่าบ่อ/เลขาธิการสมคมผู้บริหารสถานศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ทั้ง 4 สาขา อีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายอดิสรณ์ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ ประธานกลุ่มอีสานเหนือ นายตรรกภูมิ ผิวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  โพนพิสัย นายวุฒิเดช นงคะชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย นากลาง นายวาปี เณระสุระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  บึงกาฬ นายอภิสิทธิ์ โยคะสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ร่วมในพิธี

นายอดิสรณ์  จันทร์ศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ ประธานกลุ่มอีสานเหนือ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ทั้ง 4 สาขา อีสานเหนือ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา ให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำงาน

การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 4 สี กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน คือ ฟุตบอล 7 คน วอลเล่ย์บอล  ตะกร้อ เปตอง โดยภายหลังพิธีเปิดมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมรวมบุคลากรกลุ่มอีสานเหนือ พบกับทีมสื่อมวลชน (หนองคาย ยูไนเต็ด).

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย