กีฬาต้านยาเสพติด “วัดธาตุเกมส์” ครั้งที่ 20 ระเบิดแล้ว...เทศบาลตำบลวัดธาตุ จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 9 ก.พ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬาบ้านเบิดวิทยา  ต.วัดธาตุ  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  นายสมคิด  บรรณารักษ์  อดีต รองนายก  อบจ.หนองคาย  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20  “วัดธาตุเกมส์  ประจำปี 2562”  ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ 

นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ  กล่าวว่า  การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 โดยมีตัวแทนนักกีฬาจากหมู่บ้านต่างๆ รวมทั้งกองเชียร์ ทั้ง 14 หมู่บ้านเข้าร่วมทำการแข่งขัน  ทั้งนี้  เพื่อให้ความสำคัญกับประชาชน  เด็ก  เยาวชนและนักกีฬา ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  เป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะการเล่นกีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ให้มีการพัฒนาในการเล่นกีฬาทุกๆ  ประเภทตามความเหมาะสม  ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะไม่ได้หมกมุ่นกับยาเสพติด  เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้มีวินัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย  และเกิดความสามัคคีในชุมชน  หมู่บ้าน  และตำบล  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์  บทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ  เพื่อให้เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตำบล  พัฒนาเด็ก  เยาวชน  และประชาชนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ และสังคมอีกด้วย

ส่วนกีฬาที่ทำการแข่งขันประกอบไปด้วย  ฟุตบอล  ตะกร้อ  วอลเลย์บอล  เปตอง  กีฬาพื้นบ้าน และประกวดเต้นแอร์โรคบิค  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า  3,000 คน ท่ามกลางความสนุกสนานทั้งตำบล.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย