โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมมือธนาคารกรุงไทย ปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ Smart Hospital 4.0 with Cashless Society ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

วันที่   7  กุมภาพันธ์   2562    ที่ห้องประชุม 1  ชั้น  6 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  ,รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน และกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลอุดรธานี ได้เชิญ นายนพพร นุชนิยม  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายการบริการจัดการทางการเงิน ธนาคารกรุงไทย  นายเจริญ ธรรมมา ผู้จัดการสาขาอาวุโส  สาขาอุดรธานี และคณะมาร่วมประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่   Smart  Hospital  4.0  with Cashless Society   โอนเงินแทนการใช้เช็ค  ทำบัตรเจ้าหน้าที่ Smart Staff ID card 

นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  กล่าวว่าโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคอีสานที่จะมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย โดยจะใช้ระบบ Corporate Online  , ระบบ I – pay /QR  code   ,ระบบ LMS  /SPO   , ระบบ  SMS  , Email , OTP  ระบบ Trade  online  ระบบ Bill pay / EDC / QR  code   ซึ่งโรงพยาบาลอุดรธานี ได้เร่งพัฒนางานบริการทางการแพทย์ และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานบริการอื่นๆ  เช่นการโอนเงิน  การจ่ายเงิน  ระบบการจองคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล  มีการแจ้งเตือนก่อนถึงวันนัดและแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวผ่านทาง LINE Notification ประชาชนไม่ต้องมาขอรับคิวตอนเช้า ช่วยลดเวลารอคอย ลดแออัด นอกจากนี้ มีฟังก์ชั่นประเมินความพึงพอใจการบริการของโรงพยาบาล มีบริการให้ความรู้สุขภาพ การบริจาคเงินให้โรงพยาบาลโดยตรง และข้อมูลลดหย่อนภาษีจากการบริจาคเข้าสู่ระบบของกรมสรรพากรอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการลดหย่อนตอนยื่นชำระภาษีประจำปี เป็นต้น 

ทั้งนี้ระบบสารสนเทศ ระบบ IT  ตามห้องตรวจต่างๆ  เราก็มีการพัฒนาเรามีทีมที่ปรึกษาจากภาคเอกชน โดย ดร.สมเกียรติ เฮงนิรันดร์  และคณะ จากบริษัทเรเดี่ยม จำกัด และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศมาช่วยดูแลให้ด้วย.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย