ประธานหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตย แห่งประเทศไทย นำคณะ ขอพรหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หวังสร้างสื่ออาสาหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตย ปกป้องการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมและปราบโกง

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562) ณ วัดภูทองเทพนิมิต "หลวงพ่อทันใจ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก" บ้านโนนเชียงค้ำ ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี "หลวงพ่อบุญเมือง" หรือ พระครูนิมิตสาธุวัฒน์ พระเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสาน เจ้าอาวาสฯ เปิดโอกาสให้คณะ หมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตย แห่งประเทศไทย เข้านมัสการ ประกอบด้วย นายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตย แห่งประเทศไทย นายสมชัย แสงทอง ประธานหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตยภาคเหนือ นางนิตยา นาโล ประธานหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตยภาคอีสาน และ นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายวิสาหกิจภาคอีสาน เพื่อเป็นการขอพรจัดตั้ง เครือข่ายสื่ออาสาหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตย ปกป้องการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม และปราบโกง

นายอานนท์ แสนน่าน อดีตผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง ในฐานะประธานหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตย แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า ความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยโดยแท้จริง คือการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ได้ตัวแทนที่เป็นคนดีมาทำหน้าที่ในการปกครองแทนประชาชน ถ้าการเลือกตั้งไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรมและไม่โปร่งใส ก็ไม่ใช่การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นระบอบ ธนาธิปไตย คือระบอบที่ใช้อามิสสินจ้างในการซื้ออำนาจเพื่อหาประโยชน์ให้ตนเอง และอำนาจเผด็จการของทหาร การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเป็นการปกครองที่ดีก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้ในการเลือกคนดีเข้ามาเป็นผู้ปกครอง ถ้าประชาชนเลือกคนที่ใช้อามิสสินจ้างเข้ามาเป็นผู้ปกครองส่วนใหญ่ ประชาชนก็จะได้ทรราชย์เป็นผู้ปกครองที่มุ่งใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ตนเองและพรรคพวก

นายอานนท์ ได้กล่าวอีกว่า หมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตย ที่มีประชาชนหลากหลายสีซึ่งเป็นผู้รักประชาธิปไตย จึงได้จับมือกันเป็น “เครือข่ายผู้รักประชาธิปไตยไทย” คัดเลือกเอาประธานหมู่บ้านเสื้อแดงในอดีต และ ประธานหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตยในปัจจุบันมาเป็น “สื่ออาสาหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตย เฝ้าหน่วยเลือกตั้ง” เราจะเข้าไปเป็นผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ และ ทุกจังหวัดของประเทศไทย จะได้สอดส่องเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือ กกต.ไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นได้ในหน่วยเลือกตั้งนั้น เพราะทาง หมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตย เกรงว่าจะมีการทุจริตและกลโกงจากฝ่ายเผด็จการ หรือ กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจ แล้วมีการทุจริตเกิดขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราในฐานะภาคประชาชนต้องออกมาปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนเอง โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ถึงจะทำให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรมและโปร่งใส

นายอานนท์ กล่าวย้ำท้ายอีกว่า ในขั้นตอนต่อไปเราจะเดินทางไปจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายการเลือกตั้ง 2560 ให้กับ “สื่ออาสาหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตย” ระดับตำบล อำเภอ และ จังหวัด ให้คลอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และได้เชิญ อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสานและภาคเหนือ และ องค์กรต่าง ๆ มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยจะเริ่มดีเดย์หลังประกาศคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จะเอาประธานหมู่บ้านภาคอีสานตอนบน 11 จังหวัด มาร่วมประชุม ณ จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดนำร่องและจะเชิญนักกฎหมาย และ อดีต กกต.มาให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อจะได้จับผิดผู้กระทำความผิดและปกป้องการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมต่อไป.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย