เพื่อสุขภาพ มิตรภาพ สามัคคี มีวินัย และเสียสละ!!ชมรมกีฬาฟุตบอลอาวุโสหนองคาย ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 6 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย นายไพบูลย์ นาคเสน ประธานชมรมกีฬาฟุตบอลอาวุโสหนองคาย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาฟุตบอลอาวุโสหนองคาย ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.สมคะเน พิสัยพันธ์ รองประธานชมรมกีฬาฟุตบอลอาวุโสหนองคาย พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ประธานชมรมกีฬาฟุตบอลอาวุโสหนองคาย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายของ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และ นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2561 การรายงานเงินคงเหลือ รายรับรายจ่ายของชมรมฯ และการสรุปบัญชีการแข่งขันฟุตบอล 2 รายการ คือโครงการแข่งขันวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2561 และ โครงการแข่งขันกีฬาชมรมกีฬาฟุตบอลอาวุโสหนองคาย  วันที่ 22 ธันวาคม 2561

โครงการจัดทำแผนพัฒนากีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยชมรมกีฬาฟุตบอลอาวุโสหนองคาย  ปี 2562-2564 รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาฟุตบอลอาวุโสหนองคาย  ปี 2562-2563 และ โครงการการแข่งขันฟุตบอลนานาชาติครั้งที่ 3/2562 เนื่องในวันอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ครั้งที่ 15 โดยที่ประชุมยังได้หารือการจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลธนาคารออมสิน ชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และการเตรียมทีมต่างๆของชมรมให้เป็นไปตามแผนงาน.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย