“ซุปเปอร์ฮีโร่ คิดส์”...อัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 1, 2 ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี หนองคาย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 62

วันที่ 12 มกราคม  2562 ณ  ลานกิจกรรมหน้าตึกไอที  อัศวรรณ  ช้อปปิ้ง  คอมเพล็กซ์ 1 และลานกิจกรรมอัศวรรณ  ช้อปปิ้ง  คอมเพล็กซ์ 2 นายกำภล  เมืองโคตร  นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  ประจำปี 2562  ซึ่งจัดขึ้นโดย  อัศวรรณ  ช้อปปิ้ง  คอมเพล็กซ์ 1 และ 2,   เทสโก้  โลตัส  สาขาหนองคาย  และบิ๊กซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาหนองคาย  โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์  สกุลคู  ประธานกรรมการบริหาร  เจียงอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาเทสโก้  โลตัส  และบิ๊กซี  ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  ร่วมในพิธี

กิจกรรมดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อฉลองวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อให้สังคมตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชนของชาติตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม  ของทุกปี  เป็น  “วันเด็กแห่งชาติ” 

อัศวรรณ  ช้อปปิ้ง  คอมเพล็กซ์ 1 และ 2 รวมทั้งเทสโก้  โลตัสและบิ๊กซี  ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาหนองคาย  จึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติขึ้น  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562,  จัดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์  ทำกิจกรรมร่วมกัน  เกิดความสามัคคี  และเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ  ภายในกิจกรรมมีการแสดงออกของเด็กๆ พิธีมอบทุนการศึกษา  ถ่ายรูปกับรูปถ่ายนายกรัฐมนตรีและเหล่าบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่  พร้อมมอบรางวัล สำหรับเด็กๆ  ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งงาน.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย