หนูๆได้เฮ "นรข.เขตหนองคาย" จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ขนยุทโธปกรณ์โชว์เพียบ พร้อมแจกของขวัญ ของรางวัล และการละเล่นอีกมากมาย

วันที่ 12 มกราคม 2562 ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย (สถานีเรือศรีเชียงใหม่) ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย น.อ.ทิวา อ่อนลออ ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยเขตหนองคาย (ผบ.นรข.เขตหนองคาย) เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี น.ท.ธิติวัฒน์ เนียมปนะพันธ์ หัวหน้ายุทธการและการข่าว (นรข.เขตหนองคาย) กล่าวรายงาน มี ร.ท.ไพรสน พลเสน หัวหน้าสถานีเรือศรีเชียงใหม่ (นรข.เขตหนองคาย) พร้อมกำลังพล นรข.เขตหนองคาย ,ตำรวจน้ำศรีเชียงใหม่ นำโดย ร.ต.อ.ประพาส แผ่นผา ผู้แทน พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ มุ่งฝอยกลาง หัวหน้าสถานีตำรวจน้ำศรีเชียงใหม่, นายลิขิต ป้งทัศ นักวิชาการประมงชำนาญการ ,เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่ และ ผู้ปกครองต่างนำบุตรหลานเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งปีนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาให้เด็กได้ชมพร้อมสัมผัสของจริง สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่,การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าสัก, การแสดงสุนัขทหาร โดย หมวดสุนัขทหาร กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี,การแสดงท่าอาวุธ โดยหมวดป้องกัน บก.นรข.เขตหนองคาย,การแสดงสาธิตการปฎิบัติการทางเรือ สน.เรือศรีเชียงใหม่ ซึ่งความสุขและความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ว่า เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

น.อ.ทิวา อ่อนลออ ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยเขตหนองคาย (ผบ.นรข.เขตหนองคาย) กล่าวว่า วันนี้นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในรอบปี ที่ส่วนราชการและหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ให้ความสำคัญ และพร้อมใจกันจัดงาน เสมือนเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ให้แก่เด็กๆ และเยาวชนของชาติ เพื่อให้บรรลุในความหวังและความตั้งใจของเด็กๆ ทั้งหลาย ที่จะได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และร่วมสนุกสนานเนื่องในวันเด็กของตนเอง กองทัพเรือ โดย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย  จึงได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้นในวันนี้ ซึ่งวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 ในปีนี้ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

การกำหนดให้มีวันเด็กแห่งชาติ ในแต่ละปีนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ที่จะเติบโตขึ้น ซึ่งหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ได้เห็นความสำคัญของข้อนี้จึงได้จัดให้มีงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เสมอมา

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีต้องการสื่อให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสาน ต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รัก และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตใจอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ก็จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย