ผบ.มทบ.24 (ผบ.กกล.รส.จังหวัดอุดรธานี) พร้อม นายอำเภอบ้านผือ นำ Kick Off รวมพลังประชา-รัฐ รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สร้างความตระหนักให้กับประชาชนได้เห็นความสำคัญ เพื่อการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานี (ผบ.กกล.รส.จังหวัดอุดรธานี / ผบ.มทบ.24) เป็นประธาน เปิดโครงการ Kick Off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” บ้านผือบ้านเรา สะอาด สวยงาม ด้วยมือและใจเรา “อำเภอบ้านผือ ไร้ขยะ” โดยมี นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ข้าราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา จิตอาสา และนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่อำเภอบ้านผือ ร่วมในพิธี

นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน และกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนรณรงค์ “ แยกก่อนทิ้ง “ ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ ในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ให้หมู่บ้านชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตรายและการคัดแยกตามประเภทอย่างถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง มีการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ มีการจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีการประกาศกำหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะแยกตามประเภท

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การเดินรณรงค์ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไปตามถนนชนบทบำรุง มุ่งหน้าไปทางถนนพลับผือ ผ่านโรงพยาบาลบ้านผือ แล้วไปสิ้นสุดที่บ่อขยะของเทศบาลตำบลบ้านผือ ระยะทางระมาณ 3 กิโลเมตร และกิจกรรมมอบถุงผ้าลดใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน และกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์ แผนรณรงค์

ด้าน พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานี (ผบ.กกล.รส.จังหวัดอุดรธานี / ผบ.มทบ.24) กล่าวว่า “ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยการช่วยกันคนละไม้คนละมือ เริ่มต้นจากตัวเราก่อนในวันนี้ และปลูกฝังลูกหลานต่อ ๆ ไป เพื่อทำให้ขยะลดน้อยลง และเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะที่ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้นต่อไป”.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย