ห่วงใยประชาชน…เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ “ไทยเบฟ” มอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล “ต้านภัยหนาว”

วันที่  9 ม.ค.62  เวลา  10.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย  นายกำภล  เมืองโคตร  นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย,  นายวีระชัยโชค  มงคลภูมิรัตน์,  นายสุเทพ  อินทะชัย  รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองหนองคาย  ได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

มอบให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  ทั้ง  43 ชุมชน  ที่ประสบปัญหาภัยหนาวจำนวน 130  คน  พร้อมมอบเสื้อกันหนาว  ถุงผ้าลดโลกร้อนให้อีกคนละ  1 ตัว/ถุง อีกด้วย

นายกำภล  เมืองโคตร  นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  กล่าวว่า  กิจกรรม  “ไทยเบฟ  ต้านภัยหนาว”  เทศบาลเมืองหนองคาย  ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างสังคมแห่งการให้  สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน  ในการทำความดีช่วยเหลือสังคมด้วยความสามัคคี  มอบโอกาสที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกาส  สร้างความผู้พันธ์ที่ดีในชุมชน  และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของประชาชน.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย